Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cho khách hàng tại GTJA (Vietnam)

Chia sẻ:

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN
NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP

  • Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
  • Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2020 ;
  • Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế  ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CPngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ngày 16 tháng 9 năm 2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) hướng dẫn Quý Nhà Đầu tư trình tự, thủ tục đề nghị xác định tư cách Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) như sau:

Quý khách lập Giấy đề nghị xác định tư cách Nhà Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo mẫu đính kèm và cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cho Bộ phận Giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

  1. Cách thức nộp hồ sơ:
  • Nộp trực tiếp tại Hội sở hoặc Chi nhánh của GTJA (Vietnam)

2. Hồ sơ yêu cầu gồm:

  • Giấy đề nghị xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Theo mẫu đính kèm).
  • Hồ sơ chứng minh Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như sau:

STT

Đối tượng đề nghị

(Khoản 1 điều 11 Luật CK 2019)

Hồ sơ

(Điều 8 nghị định 65/2022/NĐ-CP)

Ghi chú

1

Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ tương đương khác.

Bản sao chứng thực

2

Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét.

Hoặc quyết định chấp thuận niêm yết.

Bản sao chứng thực

3

Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

 

1. Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng

2. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực.

Bản sao chứng thực

4

Cá nhân nắm giữ có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại.

1. Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

2. Xác nhận của các công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về giá trị thị trường bình quân theo ngày của các danh mục chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại.

Bản sao chứng thực

 

Bản gốc

5

Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

 

1. Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng

2.Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất trước thời điểm xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Bản sao chứng thực

 

Bản sao chứng thực

 

 

3. Thời gian giải quyết: Trong vòng 03 Ngày làm việc kể từ khi GTJA (Vietnam) nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Lưu ý: Giấy Xác nhận Nhà Đầu tư chuyên nghiệp có hiệu lực trong 03 tháng kể từ ngày xác nhận.

 

Để được hướng dẫn và giải đáp các nội dung liên quan, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ 024.35779999 hoặc 024.35730073 số máy lẻ 101.

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán