Giao dịch ký quỹ

Dịch vụ giao dịch ký quỹ là dịch vụ GTJA (Vietnam) hỗ trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức vay vốn để thực hiện giao dịch mua chứng khoán nằm trong danh mục quy định của UBCK và của GTJA (Vietnam).

Cung cấp một công cụ tài chính - cho vay ký quỹ, thuận tiện cho khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng một phần vốn vay của GTJA (Vietnam) để mua các chứng khoán niêm yết.

Khách hàng mở tài khoản (hoặc được ủy quyền) giao dịch chứng khoán tại GTJA (Vietnam).

khách hàng cần ký “Hợp đồng Giao dịch ký quỹ chứng khoán” với GTJA (Vietnam). Sau đó có thể đặt lệnh mua bán chứng khoán dùng vốn vay ký quỹ của GTJA (Vietnam) qua Internet, quầy giao dịch hoặc qua điện thoại.

Tối đa là 90 ngày kể từ ngày khách hàng mua chứng khoán. Trên cơ sở đề nghị gia hạn của khách hàng, GTJA (Vietnam) có thể phê duyệt gia hạn thêm kỳ hạn là 90 ngày tiếp theo.

Số tiền gốc và lãi vay ký quỹ (tính trên số ngày thực tế sử dụng vốn vay ký quỹ) sẽ được hoàn trả cho GTJA (Vietnam). Ưu tiên thu lãi khoản vay trước thu gốc sau.

10%/năm (360 ngày) (Thay đổi theo từng thời điểm) Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất trong hạn.

Quý Khách hàng xem chi tiết tại “Biểu lãi suất” Dịch vụ tài chính hoặc liên hệ với các chuyên viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

  • Tỉ lệ hỗ trợ: 10% – 50%
  • Tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu: 36% ( Thay đổi theo từng thời điểm và có thể áp dụng tùy theo từng khách hàng)
  • Tỷ lệ xử lý: < 36% (Thay đổi theo từng thời điểm và có thể áp dụng tùy theo từng khách hàng)
  • Thời hạn bổ sung tỷ lệ ký quỹ duy trì: Tối đa 01 ngày làm việc sau ngày vi phạm.
  • Thời hạn xử lý khoản vay quá hạn: Tối đa 01 ngày làm việc sau ngày đến hạn.

 

 

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1439.71   -33.18   (-2.25%)
  • HNX: 400.76   -17.08   (-4.09%)