Trung tâm phân tích

Báo cáo Chiến lược

Tên báo cáo Ngày phát hành Tác giả
20240528_Guotai Junan (Vietnam) Daily Data Update 28/05/2024 Download
GTJAS Vietnam_Weekly Strategy Notes_20240527 27/05/2024 Download
20240527_Guotai Junan (Vietnam) Daily Data Update 27/05/2024 Download
20240524_Guotai Junan (Vietnam) Daily Data Update 24/05/2024 Download
20240523_Guotai Junan (Vietnam) Daily Data Update 23/05/2024 Download
20240522_Guotai Junan (Vietnam) Daily Data Update 22/05/2024 Download
20240521_Guotai Junan (Vietnam) Daily Data Update 21/05/2024 Download
20240520_Guotai Junan (Vietnam) Daily Data Update 20/05/2024 Download
GTJAS Vietnam_Weekly Strategy Notes_20240520 20/05/2024 Download
20240517_Guotai Junan (Vietnam) Daily Data Update 17/05/2024 Download
20240516_Guotai Junan (Vietnam) Daily Data Update 16/05/2024 Download
20240515_Guotai Junan (Vietnam) Daily Data Update 15/05/2024 Download
1 2 3 57
  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1281.73   14.05   (1.11%)
  • HNX: 245.58   2.75   (1.13%)