Ban điều hành GTJA (Vietnam)
Ông Huang Bo
Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Tài chính

Ông Hoàng Anh
Giám đốc điều hành

Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Bùi Quang Kỷ
Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Giám đốc Chi nhánh HCM

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1274.77   -5.14   (-0.4%)
  • HNX: 243.16   -0.8   (-0.33%)