Trung tâm phân tích

Báo cáo Vĩ mô - Thị trường

Tên báo cáo Ngày phát hành Tác giả
Monetary Digest #2_Dec 2022 30/12/2022 Download
GTJASVN_Macro Report_Điểm nhấn Kinh tế tháng 12/2022 30/12/2022 Download
Cập nhật tình hình vĩ mô Quý 3 và Kỳ vọng tăng trưởng 2023 11/10/2022 Download
GTJASVN_Monetary Digest #1_Sep 2022 30/09/2022 Download
Macro Report_Báo cáo Cập nhật Kinh tế Vĩ mô 1H2022 06/07/2022 Download
Thị trường Chứng khoán Quý II.2017 29/06/2021 Download
Thị trường chứng khoán tháng 12.2016 20/07/2017 Download
  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1111.18   8.61   (0.78%)
  • HNX: 222.43   1.65   (0.75%)