Dịch vụ quản lý số cổ đông và quan hệ cổ đông

GTJA (Vietnam) cung cấp dịch vụ quản lý số cổ đông và quan hệ cổ đông chuyên nghiệp cho các Tổ chức phát hành, hỗ trợ các doanh nghiệp toàn diện và chuyên sâu hơn trong việc quản lý sổ cổ đông với các nội dung:

  •  Tư vấn về hình thức cổ phiếu và sổ cổ đông, xây dựng quy trình quản lý chuyển nhượng và thực hiện quyền liên quan tới cổ phiếu.
  •  Thay mặt tổ chức phát hành thực hiện quản lý danh sách cổ đông theo đúng quy trình đã được thống nhất, kiểm soát và thực hiện tất cả các thủ tục chuyển nhượng cổ phần, thực hiện các quyền cổ phiếu (Đại hội cổ đông, cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu…)
Để được tư vấn chi tiết, Khách hàng vui lòng liên hệ:

Phòng Tư vấn Doanh nghiệp

Địa chỉ: P9-10, Tầng 1, Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3573 0073 (Ext: 202)
Fax: (024) 3573 0088

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1281.73   14.05   (1.11%)
  • HNX: 245.58   2.75   (1.13%)