Trung tâm phân tích

Báo Cáo Doanh Nghiệp

Tên báo cáo Ngày phát hành Tác giả
Banking Sector_Cập nhật tác động của quyết định nới room tín dụng_Sep 2022 20/09/2022 Download
GTJASVN_Real estate Sector Report_khó khăn ở phía trước_22Aug2022 13/09/2022 Download
Banking Sector _2H Outlook 26/08/2022 Download
GTJASVN_VHM EquityReport_thị trường BĐS trong giai đoạn thắt chặt_Aug2022 16/08/2022 Download
GTJASVN_SZC EquityReport_Áp lực chi phí GPMB_Aug2022 16/08/2022 Download
TPB Equity Report_Update 1H2022 09/08/2022 Download
VIB Equity Report_Update 1H2022_Vào rổ VN30 29/07/2022 Download
TCB Equity Report_Update 1H2022 29/07/2022 Download
GTJASVN_NLG EquityReport_Thử thách vẫn ở phía trước_June2022 06/07/2022 Download
GTJASVN_DGC EquityReport_Cập nhật AM_June2022 01/07/2022 Download
GTJASVN_ABI EquityReport_Cập nhật ĐHCĐ_June2022 28/06/2022 Download
GTJASVN_Real estate Sector Report_thị trường trầm lắng _30May2022 07/06/2022 Download
1 2 3 9
  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1132.11   6.04   (0.54%)
  • HNX: 250.25   0.84   (0.34%)