Trung tâm phân tích

Báo Cáo Doanh Nghiệp

Tên báo cáo Ngày phát hành Tác giả
GTJASVN_KDH EquityReport_Cập nhật ĐHCĐ 2024_April2024 24/04/2024 Download
GTJASVN_VCS Equity Report_Báo cáo cập nhật định giá_Giá mục tiêu 59500VND_24 APR 2024 24/04/2024 Download
GTJASVN_HPG EquityReport_Cập nhật AGM 2024_April2024 22/04/2024 Download
GTJASVN_DGC Equity Report_Báo cáo cập nhật định giá_Giá mục tiêu 117000VND_22 apr 2024 22/04/2024 Download
GTJASVN_MBB EquityReport_Cập nhật AGM 2024_April2024 19/04/2024 Download
GTJASVN_NTL Equity Report_Báo cáo lần đầu_09 apr 2024 09/04/2024 Download
GTJASVN_DGC Equity Report_Báo cáo lần đầu Tháng 12.2023_Dec 2023 25/12/2023 Download
GTJASVN_VCS Equity Report_Báo cáo lần đầu Tháng 12.2023_Dec 2023 06/12/2023 Download
GTJASVN_VCB Equity Report_Cập nhật KQKD Q3.2023_Oct 2023 01/11/2023 Download
GTJASVN_VIB Equity Report_Cập nhật Analyst Meeting tháng 10.2023_Oct 2023 26/10/2023 Download
GTJASVN_ACB Equity Report_Báo cáo cập nhật KQKD Q3.2023_Oct 2023 26/10/2023 Download
GTJASVN_TCB Equity Report_Báo cáo cập nhật KQKD Q3.2023_Oct 2023 25/10/2023 Download
1 2 3 13
  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1203.94   -1.67   (-0.14%)
  • HNX: 226.41   -1.46   (-0.64%)