Trung tâm phân tích

Báo Cáo Doanh Nghiệp

Tên báo cáo Ngày phát hành Tác giả
GTJAS_Sector Report_Residential Real Estate Report_2H 2024 Outlook_Trung lập_16July2024 16/07/2024 Download
GTJASVN_NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG_OUTLOOK H2 2024_4JUL2024 04/07/2024 Download
GTJASVN_KBC Equity Report_Cập nhật KQKD_AGM 2024_July 2024 02/07/2024 Download
GTJASVN_CTD Equity Report_June2024 28/06/2024 Download
GTJASVN_CTR Equity Report_Vững bước cùng hạ tầng viễn thông VN_Nắm giữ_June 2024 17/06/2024 Download
GTJASVN_CST_Equity Report_Báo cáo lần đầu_TP 31000 VND_14 Jun 2024 14/06/2024 Download
GTJASVN_MWG Equity Report_2024 Expectation_May2024 21/05/2024 Download
GTJASVN_KDH EquityReport_Cập nhật ĐHCĐ 2024_April2024 24/04/2024 Download
GTJASVN_VCS Equity Report_Báo cáo cập nhật định giá_Giá mục tiêu 59500VND_24 APR 2024 24/04/2024 Download
GTJASVN_HPG EquityReport_Cập nhật AGM 2024_April2024 22/04/2024 Download
GTJASVN_DGC Equity Report_Báo cáo cập nhật định giá_Giá mục tiêu 117000VND_22 apr 2024 22/04/2024 Download
GTJASVN_MBB EquityReport_Cập nhật AGM 2024_April2024 19/04/2024 Download
1 2 3 14
  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1264.78   -9.66   (-0.76%)
  • HNX: 240.52   -1.97   (-0.81%)