Quy định giao dịch
  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1285.45   16.88   (1.33%)
  • HNX: 311.17   -2.12   (-0.68%)