Công bố thông tin
Tên báo cáo Ngày công bố
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024 24/04/2024
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu công ty ra công chúng và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 24/04/2024
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội 24/04/2024
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 17/04/2024
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu IVS của ông PAN ZHIRONG 26/03/2024
GTJA: Công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 12/03/2024
Báo cáo tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 15/02/2024 để tổ chức họp ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2024 27/02/2024
Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 19/02/2024
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 05/02/2024
Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 64GCNTVLK-7 26/01/2024
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 23/01/2024
Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán 17/01/2024
1 2 3 26
  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1203.94   -1.67   (-0.14%)
  • HNX: 226.41   -1.46   (-0.64%)