Danh sách người hành nghề chứng khoán

Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) công bố danh sách người hành nghề chứng khoán theo quy định Điều 25 khoản 2 thông tư 96/2020/TT-BTC.

Danh sách được cập nhật đến hết ngày 23/12/2022.

STT HỌ TÊN SỐ/LOẠI CCHN NGÀY CẤP CCHN
1 Hoàng Anh 001546/QLQ 31/03/2017
2 Bùi Quang Kỷ 001376/MGCK 30/09/2010
3 Nguyễn Kim Liên 01199/MGCK 11/11/2009
4 Vũ Thị Quyên 003472/MGCK 25/03/2016
5 Nguyễn Thị Thanh Hải 00918/PTTC 06/05/2009
6 Hoàng Bích Ngọc 005085/MGCK 06/06/2019
7 Hà Thị Bích Hồng 005039/MGCK 23/04/2019
8 Đàm Khanh 01180/PTTC 30/07/2009
9 Phạm Vũ Thanh Tuyền 004698/MGCK 30/11/2018
10 Trần Văn Bính 005285/MGCK 19/12/2019
11 Vũ Sỹ Dũng 01172/MGCK 26/10/2009
12 Lê Hải Anh 004780/MGCK 10/01/2019
13 Lê Tất Thành 001690/QLQ 25/07/2018
14 Nguyễn Thị Hiền 001460/QLQ 23/08/2016
15 Phạm Thị Thu Trang 00315/PTTC 16/03/2009
16 Võ Thế Vinh 001881/QLQ 21/02/2020
17 Hoàng Thị Lan 003469/MGCK 25/03/2016
18 Nguyễn Thị Hải Bình 001518/PTTC 17/12/2009
19 Trần Thị Hồng Nhung 006856/MGCK 04/07/2022
20 Nguyễn Thị Lan 004779/MGCK 09/01/2019
21 Nguyễn Thị Hồng 001659/MGCK 15/04/2011
22 Lê Thị Lan Hương 005282/MGCK 19/12/2019
23 Dương Thu Hà 003471/MGCK 25/03/2016
24 Vũ Thu Hòa 001192/QLQ 14/01/2015
25 Lê Thị Thúy Hằng 000767/QLQ 10/10/2011
26 Đào Hữu Nghĩa 002604/PTTC 04/07/2022
27 Nguyễn Anh Tuấn 00437/QLQ 02/11/2009
28 Trang Thanh Hiền 001530/MGCK 04/01/2011
29 Lê Minh Thu 004193/MGCK 29/09/2017
30 Trần Quốc Trung 000700/QLQ 07/06/2010
31 Đinh Quang Đạt 001721/QLQ 06/11/2018
32 Lê Nguyễn Phương 00316/PTTC 16/03/2009
33 Phạm Tường Minh 00328/PTTC 18/03/2009

 

  • Chỉ số chứng khoán