Danh sách người hành nghề chứng khoán

Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) công bố danh sách người hành nghề chứng khoán theo quy định Điều 25 khoản 2 thông tư 96/2020/TT-BTC.

Danh sách được cập nhật đến hết ngày 08/01/2024.

STT Họ và tên Chức vụ Loại chứng chỉ Số chứng chỉ Ngày cấp
1 Hoàng Anh Tổng giám đốc QU 001546 31/03/2017
2 Huang Bo Chức vụ khác PT 002693 15/05/2023
3 Bùi Quang Kỷ Phó tổng giám đốc MG 001376 30/09/2010
4 Nguyễn Thị Hồng Chức vụ khác MG 001659 15/04/2011
5 Lê Thị Lan Hương Chức vụ khác MG 005282 19/12/2019
6 Hoàng Thị Lan Chức vụ khác MG 003469 25/03/2016
7 Nguyễn Thị Lan Chức vụ khác MG 004779 09/01/2019
8 Lê Minh Thu Chuyên viên MG 004193 29/09/2017
9 Lê Tất Thành Trưởng phòng QU 001690 25/07/2018
10 Phạm Thị Thu Trang Phó phòng PT 000315 16/03/2009
11 Hồ Cẩm Vân Chức vụ khác MG 007425 15/05/2023
12 Lê Hải Anh Trưởng phòng MG 004780 10/01/2019
13 Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên QU 001460 23/08/2016
14 Hoàng Bích Ngọc Chuyên viên MG 005085 06/06/2019
15 Vũ Thị Quyên Chuyên viên MG 003472 25/03/2016
16 Trần Huyền Trang Chuyên viên MG 007516 30/05/2023
17 Dương Thu Hà Chức vụ khác MG 003471 25/03/2016
18 Đào Hữu Nghĩa Chức vụ khác PTCK 002604 04/07/2022
19 Nguyễn Thị Thanh Hải Phó phòng PT 000918 06/05/2009
20 Hà Thị Bích Hồng Chuyên viên MG 005039 23/04/2019
21 Nguyễn Kim Liên Trưởng phòng MG 001199 11/11/2009
22 Trần Thị Hồng Nhung Chuyên viên MG 006856 04/07/2022
23 Lê Thị Thúy Hằng Chuyên viên QU 000767 10/10/2011
24 Vũ Thu Hòa Chức vụ khác QU 001192 14/01/2015
25 Nguyễn Thị Hải Bình Chuyên viên PT 001518 17/12/2009
26 Vũ Sỹ Dũng Chuyên viên MG 001172 26/10/2009
27 Đàm Khanh Chuyên viên PTCK 001180 30/07/2009
28 Phạm Vũ Thanh Tuyền Trưởng bộ phận MG 004698 30/11/2018
29 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc chi nhánh QU 000437 02/11/2009
30 Văn Phạm Tố Anh Chuyên viên MG 003865 24/01/2017
31 Trang Thanh Hiền Chuyên viên MG 001530 04/01/2011
32 Trần Quốc Trung Trưởng bộ phận QU 000700 07/06/2010
33 Huỳnh Tấn Đạt Trưởng bộ phận MG 003654 23/06/2016
34 Nguyễn Lê Tuấn Anh Trưởng phòng PTTC 002411 21/09/2017
35 Nguyễn Ngọc Mai Kế toán trưởng MG 008360 28/12/2023
  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1281.73   14.05   (1.11%)
  • HNX: 245.58   2.75   (1.13%)