Hội đồng quản trị
Ông Li Guang Jie (Lý Quang Kiệt)
Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Ông Yim Fung (Diêm Phong)
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Ông Huang Bo (Hoàng Bác)
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Ông Wei Xi (Ngụy Hy)
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Bà Nguyễn Thanh Tú
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1423.02   31.39   (2.26%)
  • HNX: 404.37   6.56   (1.65%)