Thông báo GTJA (Việt Nam)
  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1193.05   -19.69   (-1.62%)
  • HNX: 243.15   -8.72   (-3.46%)