Thông báo GTJA (Việt Nam)
  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1202.71   -2.9   (-0.24%)
  • HNX: 226.36   -1.51   (-0.66%)