Thông báo GTJA (Việt Nam)

Thông báo về việc điều chỉnh mức lãi suất cho vay ký quỹ từ ngày 09/12/2022

06/12/2022

Chia sẻ:

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1193.05   -19.69   (-1.62%)
    • HNX: 243.15   -8.72   (-3.46%)