Thông báo GTJA (Việt Nam)

Thông báo về việc Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của Khách hàng là Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát

01/02/2023

Chia sẻ:

Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) công bố thông tin về việc Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người Người nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát như sau:

 • Tên Khách hàng: Chu Thị Lương
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Mã chứng khoán dự kiến bán: HPX
 • Quan hệ của Khách hàng với công ty Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát: Vợ Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Số lượng chứng khoán dự kiến bán: 1,250,000 cổ phiếu

Số lượng chứng khoán nêu trên là số lượng dự kiến thực hiện giải chấp được tính trên cơ sở giá chứng khoán tại thời điểm Công ty phát hành thông báo này. Số lượng chứng khoán được Công ty bán giải chấp trên thực tế có thể được điều chỉnh do việc thay đổi giá chứng khoán dẫn tới việc thay đổi giá trị tài sản bảo đảm.

 • Thời gian giao dịch: từ ngày 01/02/2023
 • Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận

Không phụ thuộc vào việc phát hành Thông báo này, Công ty có quyền xem xét dừng thực hiện việc bán giải chấp chứng khoán của Khách hàng tùy thuộc vào tình hình diễn biến thị trường và/hoặc các sự kiện phát sinh và/hoặc quy định của Công ty mà không cần phải thực hiện thông báo về việc dừng thực hiện bán giải chấp chứng khoán của Khách hàng.

 

Liên hệ với chúng tôi

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1203.94   -1.67   (-0.14%)
  • HNX: 226.41   -1.46   (-0.64%)