Công bố thông tin
  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1080.01   43.73   (4.22%)
  • HNX: 215.96   4.95   (2.35%)