Tin tức

Thông cáo báo chí Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

12/03/2024

Chia sẻ:

Xem Thông cáo báo chí Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 tại đây.

Liên hệ với chúng tôi

    Thông tin tuân thủ xin liên hệ:

    compliance@gtjas.com.vn

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1264.78   -9.66   (-0.76%)
    • HNX: 240.52   -1.97   (-0.81%)