Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn lưu ký chứng khoán

Chia sẻ:

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khác hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu. Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại GTJA (Vietnam) có thể thực hiện các bước lưu ký chứng khoán với thủ tục nhanh chóng, dễ dàng.

 1. Hồ sơ lưu ký chứng khoán 
 • Sổ cổ đông/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
 • CMND/Thẻ căn cước (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu) nếu Quý khách hàng là cá nhân hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (bản phô tô có công chứng) nếu Quý khách hàng là tổ chức
 • Phiếu gửi chứng khoán theo mẫu
 1. Các bước lưu ký chứng khoán

Bước 1: Quý khách mở tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán).

Bước 2: Quý khách điền thông tin và ký vào Phiếu gửi chứng khoán kèm theo sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán đưa cho nhân viên lưu ký của GTJA (Vietnam).

Bước 3: Nhân viên GTJA (Vietnam) kiểm tra thông tin trên sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán và đối chiếu các thông tin này với thông tin do tổ chức phát hành đã đăng ký với Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD)

Bước 4: Nhân viên GTJA (Vietnam) hoàn thiện hồ sơ và gửi lên VSD.

Bước 5: Sau khi nhận được chứng từ ghi có hiệu lực từ VSD, GTJA (Vietnam) sẽ hạch toán ghi tăng số chứng khoán tương ứng của Quý khách vào hệ thống.

 

Liên hệ với chúng tôi

  Thông tin tuân thủ xin liên hệ:

  compliance@gtjas.com.vn

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1264.78   -9.66   (-0.76%)
  • HNX: 240.52   -1.97   (-0.81%)