Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán

Chia sẻ:

Nộp tiền tại GTJA (Vietnam) hội sở Hà Nội

Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản Chứng khoán tại GTJA (Vietnam) thông qua quầy giao dịch của các ngân hàng. Hoặc Quý khách hàng có thể chuyển khoản tiền từ tài khoản ở tất cả các ngân hàng về tài khoản Chứng khoán của quý khách tại GTJA (Vietnam). Nội dung nộp tiền/chuyển khoản như sau:

Ghi chú: Số tiểu khoản 01: nộp tiền vào tiểu khoản margin, số tiểu khoản 00, 02: nộp tiền vào tiểu khoản giao dịch thông thường.

Cách 1:

 • Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
 • Tài khoản thụ hưởng: 12210000369259
 • Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 • Chi nhánh: Hà Thành
 • Nội dung: Nộp tiền vào :  [061C ..Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]

Cách 2:

 •     Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
 •     Tài khoản thụ hưởng: 12510001220262
 •     Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 •     Chi nhánh: Đông Đô.
 •     Nội dung: Nộp tiền vào :  [061C ..Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]

Cách 3:

 •     Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
 •     Tài khoản thụ hưởng:143001536447
 •     Tại ngân hàng: NH TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)
 •     Chi nhánh: Tây Thăng Long
 •     Nội dung: Nộp tiền vào :  [061C Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]

Cách 4:

 •     Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
 •     Tài khoản thụ hưởng:12110000547979
 •     Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 •     Chi nhánh: Hai Bà Trưng
 •     Nội dung: Nộp tiền vào :  [061C Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]

Cách 5:

 •     Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
 •     Tài khoản thụ hưởng:14549689999
 •     Tại ngân hàng: Thương Mại Cổ phần Sài Gòn (SCB)
 •     Chi nhánh: Hà Nội
 •     Nội dung: Nộp tiền vào :  [061C Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]

Cách 6:

 •     Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
 •     Tài khoản thụ hưởng:1700.80689.888.666
 •     Tại ngân hàng: Thương Mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
 •     Chi nhánh: Ba Đình
 •     Nội dung: Nộp tiền vào :  [061C Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]

Nộp tiền tại GTJA (Vietnam) chi nhánh Tp HCM:

Cách 1

 •     Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) – CN HCM
 •     Tài khoản thụ hưởng: 0600 3222 7204
 •     Tại ngân hàng: Sacombank 
 •     Chi nhánh: Chi nhánh Tân Định, HCM
 •     Nội dung: Nộp tiền vào :  [061C Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]

Cách 2: 

 •     Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) – CN HCM
 •     Tài khoản thụ hưởng: 1031 1002 42008
 •     Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân Đội
 •     Chi nhánh: Chi nhánh Sở Giao dịch 2
 •     Nội dung: Nộp tiền vào :  [061C Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]

Cách 3: 

 •     Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) – CN HCM
 •     Tài khoản thụ hưởng: 1691 0000 7364 10
 •     Tại ngân hàng: Ngân hàng BIDV 
 •     Chi nhánh: Chi nhánh Bà Chiểu
 •     Nội dung: Nộp tiền vào :  [061C Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]

Cách 4: 

 •     Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) – CN HCM
 •     Tài khoản thụ hưởng: 2210 1485 1038 970
 •     Tại ngân hàng: Ngân hàng EXIMBANK
 •     Chi nhánh: Chi nhánh Đa Kao
 •     Nội dung: Nộp tiền vào :  [061C Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]

 

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1285.45   16.88   (1.33%)
  • HNX: 311.17   -2.12   (-0.68%)