Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán

Chia sẻ:

Nộp tiền tại GTJA (Vietnam) hội sở Hà Nội

Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản Chứng khoán tại GTJA (Vietnam) thông qua quầy giao dịch của các ngân hàng. Hoặc Quý khách hàng có thể chuyển khoản tiền từ tài khoản ở tất cả các ngân hàng về tài khoản Chứng khoán của quý khách tại GTJA (Vietnam). Nội dung nộp tiền/chuyển khoản như sau:

Ghi chú: Số tiểu khoản 01: nộp tiền vào tiểu khoản margin, số tiểu khoản 00, 02: nộp tiền vào tiểu khoản giao dịch thông thường.

Cách 1:

 • Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
 • Tài khoản thụ hưởng: 12210000369259
 • Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 • Chi nhánh: Hà Thành
 • Nội dung: Nộp tiền vào :  [061C ..Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]

Cách 2:

 •     Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
 •     Tài khoản thụ hưởng: 12510001220262
 •     Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 •     Chi nhánh: Đông Đô.
 •     Nội dung: Nộp tiền vào :  [061C ..Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]

Cách 3:

 •     Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
 •     Tài khoản thụ hưởng:143001536447
 •     Tại ngân hàng: NH TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)
 •     Chi nhánh: Tây Thăng Long
 •     Nội dung: Nộp tiền vào :  [061C Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]

Cách 4:

 •     Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
 •     Tài khoản thụ hưởng:12110000547979
 •     Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 •     Chi nhánh: Hai Bà Trưng
 •     Nội dung: Nộp tiền vào :  [061C Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]

Cách 5:

 •     Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
 •     Tài khoản thụ hưởng:1700.80689.888.666
 •     Tại ngân hàng: Thương Mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
 •     Chi nhánh: Ba Đình
 •     Nội dung: Nộp tiền vào :  [061C Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]

Nộp tiền tại GTJA (Vietnam) chi nhánh Tp HCM:

    1.Tên Đơn vị thụ hưởng: CTY CP CK GUOTAI JUNAN (VIETNAM)

– STK 12110000547979

– NGÂN HÀNG: BIDV – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG, HN

    2. Tên Đơn vị thụ hưởng: CTY CP CK GUOTAI JUNAN (VIETNAM)

– STK 170080689888666

– NGÂN HÀNG: EXIMBANK – CHI NHÁNH BA ĐÌNH, HN

Nội dung cách ghi:  

 • Nộp tiền vào TK CK 061Cxxxxxx của [Họ và Tên Chủ Tài khoản] 
 • dụ: Nộp tiền vào TK CK 061C011150 của Trần Thu Hoài

Chi tiết hỗ trợ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ: 

 • Website: www.gtjai.com.vn
 • Trang Thanh Hiền – Bộ phận Giao dịch Chi nhánh Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3823 9966 (Ext: 221) – 0936 553986  

 • Ngô Thị Thủy Dương – Bộ phận Kế toán Giao dịch Chi nhánh Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3823 9966 (Ext: 200) – 0904 788356 

 

Liên hệ với chúng tôi

  • Chỉ số chứng khoán