Tin tức

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần của Công ty cổ phần Cavico xây dựng hạ tầng

09/08/2021

Chia sẻ:

Căn cứ:

 Điều lệ Công ty cổ phần CAVICO Xây dựng Hạ tầng

– Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 703/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/11/2010

– Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần CAVICO Xây dựng Hạ tầng ngày 11/10/2010

– Quyết định số 14/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CAVICO Xây dựng Hạ tầng, ngày 30/11/2010 về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần.

Kính gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư,

Nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện tốt hơn cho các cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và cổ đông chiến lược của Công ty trong quá trình thực hiện quyền, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo về việc điều chỉnh thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần đối với cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và cổ đông chiến lược như sau:

– Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần theo Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 11/10/2010: Từ ngày 08/11/2010 đến ngày 30/11/2010.

– Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần gia hạn: Từ ngày 08/11/2010 đến ngày 20/12/2010.

Các thông báo khác về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng không thay đổi.

File đính kèm: Gia hạn cổ phần

Trân trọng!

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1443.32   -38.73   (-2.61%)
    • HNX: 449.27   -8.96   (-1.96%)