Tin tức

Thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung do SCIC sở hữu

12/04/2022

Chia sẻ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu từ 8h00’ ngày 28/03/2022 đến 16h00’ngày 12/04/2022 như sau:

  • Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.216.106 cổ phần
  • Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 0 nhà đầu tư
  • Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 0 cổ phần

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu được ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-TVDN ngày 21/03/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), cuộc chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) trân trọng thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu vào ngày 20/04/2022.

Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1281.73   14.05   (1.11%)
    • HNX: 245.58   2.75   (1.13%)