Tin tức

Thông báo kết quả đấu giá cả lô cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật do SCIC sở hữu

20/04/2022

Chia sẻ:

Tên doanh nghiệp: CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật

Vốn điều lệ: 11.310.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số cổ phần đấu giá: 576.810 cổ phần (chiếm 51% Vốn điều lệ)

Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô cổ phần

Số lượng cổ phần/lô cổ phần: 576.810 cổ phần/lô cổ phần

Giá khởi điểm:60.725.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 nhà đầu tư

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 02 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.153.620 cổ phần, bằng 200% số cổ phần chào bán.

Tổng số cổ phần đăng ký mua hợp lệ: 1.153.620 cổ phần.

Tổng số lượng nhà đầu tư trúng đấu giá: 01 nhà đầu tư (theo Biên bản xác định kết quả bán đấu giá cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật)

Tổng số cổ phần chào bán thành công: 576.810 cổ phần bằng 100% số lượng cổ phần chào bán.

Giá trúng đấu giá cao nhất: 60.729.000.000 đồng/lô cổ phần

Giá trúng đấu giá thấp nhất: 60.729.000.000 đồng/lô cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 60.729.000.000 đồng/lô cổ phần        

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 60.729.000.000 đồng.

(Số tiền bằng chữ: Sáu mươi tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu đồng chẵn./.)

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/04/2022 đến 16h ngày 27/04/2022

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/04/2022 đến 27/04/2022.

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1281.73   14.05   (1.11%)
    • HNX: 245.58   2.75   (1.13%)