Tin tức

Thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần CTCP Phim truyện I do SCIC sở hữu

01/03/2022

Chia sẻ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của CTCP Phim truyện I do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu từ 9h00’ngày 14/02/2022 đến 16h00’ngày 28/02/2022 như sau:

 • Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 840.910 cổ phần
 • Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 0 nhà đầu tư
 • Số lượng cổ phần đăng ký chào bán cạnh tranh: 0 cổ phần

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của CTCP Phim truyện I do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu được ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-TVDN ngày 10/02/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), cuộc chào bán cạnh tranh không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) trân trọng thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của CTCP Phim truyện I do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu vào ngày 08/03/2022.

Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi

  Thông tin tuân thủ xin liên hệ:

  compliance@gtjas.com.vn

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1264.78   -9.66   (-0.76%)
  • HNX: 240.52   -1.97   (-0.81%)