Tin tức

GTJA (Vietnam) triển khai giao dịch lô lẻ trên sàn HOSE từ ngày 12/9

07/09/2022

Chia sẻ:

Theo thông báo ngày 05/09 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và kết quả thử nghiệm hệ thống của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), nhà đầu tư có thể giao dịch chứng khoán lô lẻ từ thứ Hai, ngày 12/09/2022.

Xem thông báo chi tiết tại đây.

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch chứng khoán lô lẻ của nhà đầu tư, HOSE đã tích cực phối hợp với FPT nâng cấp và thử nghiệm toàn thị trường chức năng giao dịch chứng khoán lô lẻ. GTJA (Vietnam) cũng đã thực hiện thử nghiệm hệ thống, hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu và sẵn sàng triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ từ thứ Hai, ngày 12/09/2022.

Như vậy, đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ, nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 chứng khoán, giao dịch thực hiện bằng phương thức thoả thuận và khớp lệnh liên tục. Quy định về bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tư như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý, giao dịch lô lẻ hoàn toàn tách biệt với giao dịch lô chẵn. Các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ chỉ được khớp với nhau và không khớp với lệnh chứng khoán lô chẵn. Do vậy, nhà đầu tư phải đặt lệnh sao cho thoả mãn quy định về khối lượng lô chẵn và lô lẻ. Ví dụ, nếu muốn bán 109 cổ phiếu ABC, nhà đầu tư phải đặt hai lệnh gồm bán 100 cổ phiếu và bán 9 cổ phiếu. Nhà đầu tư vui lòng tra cứu các nội dung cần thiết về quy định giao dịch lô lẻ qua bảng câu hỏi do HOSE ban hành.

—-

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1281.73   14.05   (1.11%)
    • HNX: 245.58   2.75   (1.13%)