Tin tức

ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ GTJAS ONLINE

07/06/2024

Chia sẻ:

ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Người sử dụng được khuyến cáo đọc các Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm khi tham gia vào trang web này một cách cẩn thận. Việc tham gia vào trang web này được hiểu là Người sử dụng đã đồng ý hoàn toàn và chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm.

ĐẦU TƯ VÀ CÁC RỦI RO

Nhìn chung, Người sử dụng cần lưu ý rằng việc đầu tư sẽ có những rủi ro. Người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn và sử dụng các thông tin, hệ thống được cung cấp.

Các thông tin được đề cập trên trang web này hoàn toàn không mang ý nghĩa đề xuất hay khuyến nghị của GTJAVN, các đối tác và các nhà tài trợ (sau đây gọi tắt là “Nhà Cung Cấp”) về hoạt động giao dịch mua hay bán chứng khoán của Người sử dụng.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

GTJAVN và Nhà Cung Cấp không đảm bảo và không chịu trách nhiệm (dưới bất kỳ hình thức nào) cho bất kỳ thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoạt động của các chức năng trên trang web, hệ thống, nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu hoặc các vấn đề kỹ thuật khác.

GTJAVN dành sự quan tâm tối đa về mức độ tin cậy của các thông tin được cập nhật trên trang web của mình. Tuy nhiên, những thiếu sót là có thể xảy ra, và GTJAVN không đảm bảo rằng tất cả các thông tin là chính xác, đầy đủ, không bị virus hay các tác nhân, chương trình hay macro ác ý, phá hoại hay làm sai lệch. GTJAVN, Nhà Cung Cấp và các bên liên quan khác sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiết phát sinh từ hoặc là hậu quả do các thiết sót, các thiệt hại xuất phát từ việc sử dụng, truyền tải các thông tin qua mạng Internet cũng như các vấn đề về kỹ thuật. Ngoài ra, các bên cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất có thể xảy ra do việc sử dụng các thông tin đánh giá và các dữ liệu khác trên trang web này.

Người sử dụng chịu trách nhiệm đối với việc lựa chọn và sử dụng thông tin của các nguồn liên kết, dẫn chiếu từ trang web này. GTJAVN không có trách nhiệm xác minh, đánh giá các nguồn đó cũng như thông tin từ các nguồn đó.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

GTJAVN bảo lưu tất cả các quyền (bao gồm quyền tác giả, quyền thương hiệu và bằng sáng chế) liên quan đến các thông tin được thể hiện trên trang web (bao gồm các văn bản, tài liệu đồ họa và Logo). Ngoại trừ việc tải xuống và in các thông tin được yêu cầu để sử dụng cho mục đích cá nhân, Người sử dụng không được phép sao chép, dẫn liên kết, phân phối, kinh doanh hoặc xuất bản các nội dung của trang web dưới bất kỳ hình thức nào.

CÁC SỬA ĐỔI

GTJAVN bảo lưu quyền sửa đổi hay hủy bỏ bất kỳ thông tin trên trang web này (bao gồm các thông tin Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm, các trao đổi, dự báo, dự đoán được đưa lên từ bất kỳ bên nào) bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người sử dụng được đề xuất tham khảo nội dung Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm, Cam kết bảo mật và thường xuyên để cập nhật những thông tin sửa đổi kịp thời (nếu có).

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi bạn đăng ký hoặc duy trì tài khoản tại GTJAVN, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật và phục vụ cho mục đích kinh doanh của bạn, để đánh giá nhu cầu tài chính của bạn, để xử lý các yêu cầu và giao dịch của bạn, để thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm và cung cấp cho bạn các dịch vụ khách hàng.

COOKIES

Cookies là các tập tin nhỏ lưu những thông tin mà trang web sử dụng để theo dõi các hoạt động truy cập của người dùng. GTJAVN có thể cài đặt và truy cập vào các tập tin cookies của GTJAVN trên máy tính của bạn để biết được các quảng cáo và chương trình khuyến mãi nào đã mang người dùng đến với trang web của chúng tôi. GTJAVN hoặc bất kỳ bộ phận nào liên quan có thể sử dụng các tập tin cookies để kết nối đến các sản phẩm và dịch vụ của GTJAVN và để theo dõi các hoạt động của bạn trên các trang web của chúng tôi. Thông tin được thu thập và chia sẻ được ghi lại trong chế độ ẩn danh và không thể nhận dạng cá nhân.

CÔNG NGHỆ BẢO MẬT

GTJAVN sử dụng công nghệ mã hóa Secure Socket Layer (SSL) để bảo vệ các thông tin bạn gửi lên trang web. Công nghệ này bảo vệ các thông tin của người dùng được riêng tư và toàn vẹn trong quá trình truyền tải giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo rằng các trang web của chúng tôi luôn được bảo mật và đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo mật.

CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân được mô tả ở trên với các công ty liên kết của chúng tôi cho mục đích kinh doanh; chẳng hạn như cung cấp dịch vụ khách hàng và thông báo cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ mới. Các công ty liên kết của chúng tôi có thể bao gồm các phòng ban, đơn vị phụ thuộc của GTJAVN, công ty được kiểm soát hoặc sở hữu bởi GTJAVN, cũng như các công ty có quyền sở hữu trong công ty của chúng tôi. Thông tin chúng tôi chia sẻ với các công ty liên kết có thể bao gồm bất kỳ thông tin như: tên, địa chỉ, hình ảnh, thông tin tài khoản v.v… Các công ty liên kết của chúng tôi duy trì việc bảo mật thông tin của bạn ở mức độ tương tự như GTJAVN thực hiện theo Chính sách này.

CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN THỨ BA

Ngoại trừ các mục đích được mô tả trong Chính sách này, GTJAVN không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất cứ Bên thứ ba nào. Việc tiết lộ cho bên thứ ba có thể bao gồm: chia sẻ thông tin đó với các công ty không liên kết để thực hiện các hỗ trợ dịch vụ cho tài khoản của bạn hoặc tạo thuận lợi cho các giao dịch của bạn với GTJAVN; bao gồm những người cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, pháp lý hoặc dịch vụ kế toán cho GTJAVN. Các công ty không liên kết này sẽ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin, sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ cho các mục đích mà GTJAVN yêu cầu trong quá trình cung cấp các dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các Bên thứ ba theo các hướng dẫn của bạn hoặc với sự chấp thuận của bạn. GTJAVN sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai.

TIẾT LỘ THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Trong một số trường hợp giới hạn, GTJAVN có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các Bên thứ ba được cho phép hoặc với mục đích tuân thủ các luật và quy định hiện hành. GTJAVN có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để hợp tác với cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật, tuân thủ yêu cầu của tòa án hoặc các yêu cầu chính thức khác và trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền hoặc tài sản của GTJAVN. Ngoại trừ các trường hợp được mô tả trong Chính sách bảo mật này, thông tin cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi chúng tôi đã mô tả rõ ràng cách thức chúng tôi sử dụng các thông tin đó tại thời điểm bạn tiết lộ cho chúng tôi hoặc chúng tôi nhận được sự cho phép của bạn.

TÙY CHỌN KHÔNG THAM GIA

Bạn không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể yêu cầu. Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể mở hoặc duy trì tài khoản của bạn hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả thông tin chúng tôi có về bạn đều chính xác, đầy đủ và được cập nhật. Tuy nhiên, bạn có thể giúp chúng tôi đáng kể về vấn đề này bằng cách thông báo ngay cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba như được mô tả trong Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.

Liên hệ với chúng tôi

    Thông tin tuân thủ xin liên hệ:

    compliance@gtjas.com.vn

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1264.78   -9.66   (-0.76%)
    • HNX: 240.52   -1.97   (-0.81%)