Mối quan hệ sâu rộng với doanh nghiệp và tổ chức

Với kinh nghiệm lâu năm về quản lý và kinh doanh, các chuyên gia tư vấn, Ban Lãnh đạo, Hội Đồng Quản Trị và Cổ đông của GTJA (Vietnam) có mối quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp và tổ chức ở Việt Nam. Mạng lưới đó cho phép chúng tôi đem lại cho khách hàng những giá trị gia tăng quan trọng trong tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển kinh doanh. Đặc biệt, cuối năm 2019 Công ty Guotai Junan HongKong trở thành cổ đông chiến lược lớn nhất, nắm giữ 50.97% cổ phần GTJA (Vietnam), đây là bước tiến quan trọng giúp GTJA (Vietnam) hội nhập quốc tế, cung cấp cho khách hàng thêm nhiều dịch vụ chuyên nghiệp, đa dạng, mang tính toàn cầu.

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1443.32   -38.73   (-2.61%)
  • HNX: 449.27   -8.96   (-1.96%)