IVS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

21/05/2020

Share:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
Trụ sở chính: P9-10, Tầng 1, Charmvit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3573 0073                   Fax: (84-24) 3573 0088
Sàn Giao dịch: HNX
Công ty xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng:
– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
– Mã chứng khoán: IVS
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2020
– Nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019, kế hoạt hoạch động năm 2020 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Ngày 29/06/2020
– Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau theo thư mời.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC 

(đã ký)

HOÀNG ANH

Contact

    • Stock index
    • VNINDEX: 1285.45   16.88   (1.33%)
    • HNX: 311.17   -2.12   (-0.68%)