Công bố thông tin

Thông báo về việc thay đổi ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023.

18/01/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) thông báo về việc thay đổi ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

  1. CV CBTT Thay đổi ngày DKCC 

  2. NQ HDQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1.2023 

  3. Thông báo VSD 

Trân trọng!

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1254.55   17.09   (1.38%)
    • HNX: 235.16   -0.21   (-0.09%)