Công bố thông tin

Thông báo thay đổi nhân sự bổ nhiệm trưởng Ban kiểm soát

25/07/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) thông báo thay đổi nhân sự bổ nhiệm trưởng Ban kiểm soát.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

  1. Biên bản họp Ban kiểm soát;
  2. Thông báo thay đổi nhân sự bổ nhiệm trưởng Ban kiểm soát.

Trân trọng.

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1193.05   -19.69   (-1.62%)
    • HNX: 243.15   -8.72   (-3.46%)