Công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

25/07/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

  1. Công văn CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023;
  2. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Trân trọng.

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1193.05   -19.69   (-1.62%)
    • HNX: 243.15   -8.72   (-3.46%)