Tin tức

Cổ phiếu IVS chính thức được giao dịch ký quỹ trở lại từ ngày 11/10/2022

10/10/2022

Chia sẻ:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra thông báo ngày 10/10/2022 về việc cổ phiếu IVS được ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ (margin trading).

Xem thông cáo chi tiết của GTJA (Vietnam) tại đây.

Xem thông báo của HNX tại đây.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022, cổ phiếu IVS của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã chấm dứt hoàn toàn tình trạng lỗ luỹ kế, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển dương 2,75 tỷ đồng. Danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ do HNX công bố vào chiều ngày 10/10/2022 không còn liệt kê mã cổ phiếu IVS. Vì vậy, cổ phiếu IVS chính thức đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trở lại từ ngày 11/10/2022.

Với việc được ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này, nhà đầu tư sẽ được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do các công ty chứng khoán môi giới cấp để giao dịch cổ phiếu IVS.

Trước đó, cổ phiếu IVS đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa ra khỏi diện cảnh báo sau khi xác định GTJA (Vietnam) đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, xét theo quy định tại điểm b, Khoản 4, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết. Điều này có ý nghĩa quan trọng, giúp GTJA (Vietnam) lành mạnh hoá sức khoẻ tài chính, đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh và nâng cao uy tín trên thị trường.

GTJA (Vietnam) đã bước sang trang mới với việc tích luỹ thặng dư lợi nhuận, sự đồng hành của cổ đông và khách hàng là động lực mạnh mẽ của công ty để chiếm lĩnh thị phần tại Việt Nam. Công ty sẽ tiếp tục cải thiện hệ thống quản trị, tăng cường quản lý rủi ro và tuân thủ, đảm bảo an ninh tài chính, duy trì hoạt động ổn định và thiết lập chiến lược phát triển bền vững, đặc biệt tập trung vào việc tuyển dụng nhân tài chất lượng cao để không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh.

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1274.77   -5.14   (-0.4%)
    • HNX: 243.16   -0.8   (-0.33%)