Tin tức

Áp dụng sản phẩm Lộc Phát

10/05/2021

Chia sẻ:

TỪ NGÀY 10/05/2021, GTJAVN TRIỂN KHAI SẢN PHẨM LỘC PHÁT

STT TIÊU CHÍ CHÍNH SÁCH
1 Điều kiện đăng ký sản phẩm Lộc Phát

– Khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán, có đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán và có đăng ký với GTJAVN  về việc sử dụng Sản phẩm Lộc Phát sau khi mở tài khoản giao dịch (đăng ký theo mẫu của GTJAVN) kể từ ngày 10/05/2021.

– Sau khi được GTJAVN chấp thuận, Khách hàng sẽ được mở thêm sub 03, sản phẩm Lộc Phát được sử dụng trên sub 03 này.

2 Thời gian hiệu lực Sản phẩm Lộc Phát

Từ lúc Khách hàng đăng ký và được GTJAVN chấp thuận cho đến khi:

–     Hết thời hạn hiệu lực do Công ty quy định.

–     Khách hàng chủ động hủy dịch vụ;

–     GTJAVN quyết định ngừng (không báo trước) cung cấp theo đánh giá từng thời kỳ, hoặc hết hạn mức cho sản phẩm.

3 Lãi suất ưu đãi: Được tính từ ngày giải ngân đến 10 ngày làm việc tiếp theo, 6.8% /năm
4 Lãi suất bắt đầu điều chỉnh từ sau ngày làm việc thứ 10. 14% /năm
5 Các điều kiện khác Áp dụng cho Danh mục giao dịch ký quỹ chứng khoán của GTJAVN ban hành từng thời kỳ

 

Ghi chú:

Sau ngày làm việc thứ 10, nếu khách hàng chưa thanh toán khoản vay, khách hàng sẽ chịu mức Lãi suất điều chỉnh tính từ ngày kế tiếp trên khoản dư nợ chưa được thanh toán.

Trường hợp GTJAVN thay đổi chính sách Sản phẩm Lộc Phát, chính sách mới sẽ áp dụng đối với các giao dịch và các khoản giải ngân phát sinh sau thời điểm GTJAVN công bố thay đổi.

 

Liên hệ với chúng tôi

    Thông tin tuân thủ xin liên hệ:

    compliance@gtjas.com.vn

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1264.78   -9.66   (-0.76%)
    • HNX: 240.52   -1.97   (-0.81%)