Trung tâm phân tích

VIB Equity Report_Báo cáo cập nhật_NIM đi ngang năm 2023_Mar 2023

16/03/2023

Chia sẻ:

KỲ VỌNG KINH DOANH 2023  

Dựa trên quản điểm thận trọng, chúng tôi tạm thời đưa ra mức kỳ vọng tăng trưởng tín dụng ở ngưỡng thận trọng 15% cho toàn ngân hàng trong năm 2023 (mặc dù kế hoạch ngân hàng đưa ra là 25%). Dấu hiệu giảm nhiệt trên thị trường huy động giúp củng cố kỳ vọng NIM ngân hàng sẽ đi ngang trong năm nay ở ngưỡng 4.6%. Thế mạnh trong hoạt động bảo hiểm và thẻ giúp thu nhập dịch vụ tăng trưởng tích cực 18%. CIR được quản lý hợp lý ở ngưỡng 35% trong khi chi phí dự phòng RRTD tiếp tục tăng trong bối cảnh nợ xấu gia tăng cùng với quy mô tín dụng mở rộng. Với những giả định trên đây, chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế của ngân hàng sẽ tăng trưởng 22% trong năm 2023, tương ứng 12,900 tỷ đồng.

KHUYẾN NGHỊ

Trong dài hạn, chúng tôi cho rằng dư địa tăng trưởng của VIB còn rất lớn với quy mô tín dụng hiện tại còn khá khiêm tốn so với nhóm NHTMCP dẫn đầu.

Chúng tôi khuyến nghị “Mua” với cổ phiếu VIB, với giá mục tiêu 6-18 tháng là 25,000/cp, tương ứng với tỷ suất sinh lời 19%. Mặc dù vậy, cần thận trọng xem xét thời điểm giải ngân phù hợp trong bối cảnh cổ phiếu hiện tại đang giao dịch ở mức P/B kém hấp dẫn 1.3x và cao hơn mặt bằng chung ngành.

Danh sách báo cáo liên quan

GTJASVN_VPB Equity Report_Cập nhật Quý 1.2023_May 2023

19/05/2023

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1 Trong quý 1/2023, VPB ghi nhận tăng trưởng tín dụng 4.6% với ngân hàng hợp nhất và 7.1% với ngân hàng...

GTJASVN_PNJ EquityReport_cập nhật AGM May_2023

08/05/2023

Công ty đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 35,598 tỷ đồng (+5% svck) và 1,937 tỷ đồng (+7% svck)....

GTJASVN_FCN EquityReport_Cập nhật AGM_April2023

05/05/2023

Năm 2023, Fecon lên kế hoạch doanh thu 3.800 tỷ đồng, lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ 110 tỷ đồng; tăng lần lượt...

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán