Tin tức

Quy định về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng

01/07/2023

Chia sẻ:

 1. Điều khoản chung

 Quy định này quy định và điều chỉnh việc Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (“GTJAVN”) xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng và là một phần không thể tách rời của các hợp đồng, thỏa thuận, giấy đề nghị, đăng ký… có chi phối, thiết lập mối quan hệ giữa Khách hàng với GTJAVN.

 • Quy định này chỉ áp dụng cho các Khách hàng cá nhân của GTJAVN.
 • Quy định này cũng quy định và điều chỉnh việc GTJAVN xử lý dữ liệu cá nhân của:
  • Người có liên quan của Quý Khách hàng do quy định pháp luật yêu cầu phải thu thập (“NLQ”); 
  • Bên thứ ba khác theo quy định của GTJAVN từng thời kỳ: người phụ thuộc, vợ/chồng, con, cha/mẹ, người được ủy quyền, người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, cá nhân khác (“Bên thứ ba”).  
   Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của NLQ và/hoặc Bên thứ ba cho GTJAVN, Quý Khách hàng cam đoan và bảo đảm rằng: (i) Quý Khách hàng đã có được sự đồng ý của NLQ và/hoặc Bên thứ ba đó cho việc xử lý dữ liệu cá nhân theo các Điều khoản và Điều kiện được nêu tại Quy định này, (ii) Quý Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc GTJAVN xử lý dữ liệu cá nhân của NLQ và Bên thứ ba mà Quý Khách hàng cung cấp cho GTJAVN.
 • Trong phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định này, GTJAVN là bên kiểm soát và/hoặc là bên kiểm soát và bên xử lý dữ liệu cá nhân.
 • Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan hoặc bất kỳ hoạt động nào mà theo quy định pháp luật tại từng thời điểm được định nghĩa là xử lý dữ liệu cá nhân. Việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể diễn ra tại bất kỳ thời điểm nào, bao gồm cả việc xử lý dữ liệu cá nhân tự động và chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.
 1. Loại dữ liệu cá nhân được xử lý
 • Dữ liệu cá nhân nhóm 1: 

Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Các thông tin khác gắn liền với Quý Khách hàng hoặc giúp xác định Quý Khách hàng hàng không thuộc Dữ liệu cá nhân nhóm 2 nêu dưới đây.

 • Dữ liệu cá nhân nhóm 2 (tùy trường hợp cụ thể):  

Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin khác về định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

 • Dữ liệu cá nhân nhóm 3: 

Dữ liệu được tạo lập/trích xuất từ hoặc liên quan đến hệ thống kỹ thuật (bao gồm thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt, địa chỉ IP, hệ thống kỹ thuật khác) như: thông tin cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với ứng dụng; tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng; dữ liệu, thông tin liên quan khác.

Dữ liệu được tạo lập/trích xuất liên quan đến các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp; dữ liệu, thông tin liên quan khác.

 1. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân
 • Xử lý các yêu cầu của Quý Khách hàng khi đề nghị mở tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ cung cấp bởi GTJAVN:
  • Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Khách hàng cung cấp; Xác minh danh tính, lý lịch của Khách hàng và thực hiện quy trình xác thực khách hàng;
  • Cập nhật thông tin cá nhân;
  • Kiểm tra, đối chiếu với các nguồn dữ liệu liên quan;
  • Nhập liệu, kiểm tra, kiểm soát tính đầy đủ và chính xác của các dữ liệu được nhập vào hệ thống;
  • Đánh giá, thẩm định hồ sơ pháp lý, tình trạng tài chính và điều kiện đáp ứng của Khách hàng đối với bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do GTJAVN đề xuất hoặc cung cấp;
  • Đo lường, xây dựng và đánh giá độ tin cậy về uy tín tín dụng;
  • Phục vụ mục đích phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận hoặc gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định từng thời kỳ;
  • Phục vụ mục đích tuân thủ FATCA (đạo luật Tuân thủ Thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài) theo thỏa thuân giữa IRS và chính phủ Việt Nam;
  • Thay mặt Quý Khách hàng kiểm tra thông tin tài khoản (không bao gồm mật khẩu) của Quý Khách hàng tại Công ty mà GTJAVN thấy cần thiết để phục vụ việc đánh giá, thẩm định mở tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán theo đề nghị của Quý Khách;
  • Xác thực Quý Khách hàng để Quý Khách hàng có thể truy cập tài khoản số/điện tử, để cá biệt hóa trải nghiệm của Quý Khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của GTJAVN;
  • Tự động đăng ký Quý Khách hàng vào các ứng dụng kỹ thuật số để Quý Khách hàng và/hoặc GTJAVN mở tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán cho Quý Khách;
  • Kích hoạt, quản lý, duy trì, đóng/khóa (các) thông tin mở tài khoản, sử dụng dịch vụ chứng khoán mà Quý Khách hàng sử dụng;
  • Cung cấp/gửi sao kê, tin nhắn, thư tín, thư hoặc các Quy định khác tới Quý Khách hàng hoặc các bên khác có liên quan; 
  • Thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ của GTJAVN;
  • Trả lời các câu hỏi và khiếu nại của Quý Khách hàng và giải quyết tranh chấp.
 • Sử dụng, phân tích để phát triển, cung cấp, cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm gồm:
  • Tạo dữ liệu, báo cáo và thống kê, phản hồi cho GTJAVN và/hoặc cho các bên thứ ba khác có liên quan của GTJAVN;
  • Tiến hành nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến mở tài khoản, dịch vụ chứng khoán, dịch vụ khác do GTJAVN tự cung cấp và/hoặc GTJAVN cùng với các bên khác cung cấp;
  • Đánh giá rủi ro, phân tích xu hướng, thống kê, lên kế hoạch, bao gồm phân tích xử lý dữ liệu thống kê về tín giao dịch (bao gồm vay ký quỹ), rủi ro để tạo lập và duy trì các hệ thống chấm điểm, để đánh giá và duy trì dữ liệu về lịch sử giao dịch cá nhân;
 • Đáp ứng các yêu cầu để GTJAVN thực hiện quyền và nghĩa vụ của GTJAVN trong việc triển khai và tuân thủ quy định pháp luật và quy định của GTJAVN, gồm:
  • Quản lý và ghi âm các cuộc gọi và các liên lạc thông qua kênh điện tử với Quý Khách hàng và các bên có liên quan khác;
  • Bảo vệ hoặc thực thi các quyền của GTJAVN, bao gồm việc để thu các khoản phí và lệ phí và để thu hồi nợ;
  • Đáp ứng hoặc tuân thủ các chính sách nội bộ của GTJAVN;
  • Đáp ứng hoặc tuân thủ các thủ tục, quy tắc, quy định, hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi bất kỳ tòa án, cơ quan có thẩm quyền (trong nước hoặc quốc tế) (bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ thông tin cho cơ quan có thẩm quyền);
  • Tiến hành giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao việc kinh doanh và/hoặc tài sản của GTJAVN; 
  • Tiến hành giao kết hợp đồng, thỏa thuận, văn bản; giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ theo (những) hợp đồng của Quý Khách hàng với GTJAVN;
  • Thực hiện và tuân thủ với các thoả thuận, hợp đồng giữa GTJAVN với các bên khác;
  • Cung cấp cho các bên cung cấp dịch vụ cho GTJAVN;
  • Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.
  • Cho mục đích thống kê, quản lý, báo cáo; phục vụ yêu cầu về thuế, kế toán, kiểm toán, kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ; phục vụ, chăm sóc và nâng cao trải nghiệm của khách hàng; phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận; giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp; thực hiện theo quy định của pháp luật (bao gồm pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài, điều ước quốc tế, hiệp định quốc tế) và yêu cầu của cơ quan chức năng
 • Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc cung cấp, vận hành, xử lý và quản lý của GTJAVN đối với việc mở tài khoản, dịch vụ chứng khoán cung cấp cho Quý Khách hàng.
 • Phục vụ các mục đích khác mà GTJAVN cho là phù hợp tại từng thời điểm.
 1. Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân
 • Cán bộ nhân viên tại Trụ sở, chi nhánh/đơn vị trong hệ thống của GTJAVN, công ty mẹ/công ty liên kết của GTJAVN;
 • Các công ty và/hoặc các tổ chức đóng vai trò là các bên bán, các bên cung cấp, các bên đối tác, các đại lý, các bên tư vấn, bao gồm nhưng không giới hạn: 
  • Công ty cung cấp dịch vụ để giúp GTJAVN vận hành sản phẩm, vận hành trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho Quý Khách hàng các sản phẩm hoặc dịch vụ Quý Khách hàng đã chọn hoặc để quản lý các hoạt động thay mặt GTJAVN, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát;
  • Công ty cung cấp dịch vụ hành chính, bưu chính, viễn thông, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, thanh toán, tham chiếu tín dụng, lưu ký, nhập liệu, xác minh, quản lý hồ sơ, hỗ trợ công nghệ, an toàn thông tin, trung tâm dữ liệu, tư vấn và/hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến, hoặc để hỗ trợ, cho việc vận hành của GTJAVN;
  • Công ty cung cấp dịch vụ thanh toán và các dịch vụ có liên quan với các giao dịch thanh toán qua trang tin điện tử, ứng dụng;
  • Công ty cung cấp dịch vụ thu hồi nợ, dịch vụ hạn chế, kiểm soát rủi ro tín dụng (nếu có).
  • Công ty kiểm toán; Công ty tư vấn luật;  
  • Công ty định giá, thẩm định giá, tư vấn giá (nếu có);
  • Tổ chức xếp hạng. 
  • Các cá nhân, cơ quan, tổ chức mà GTJA phải cung cấp thông tin theo (i) nghĩa vụ pháp lý, hoặc (ii) quy định của pháp luật, hoặc (iii) yêu cầu của cơ quan quản lý, cơ quan chức năng.   
 • Bên giao dịch/dự kiến giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao việc kinh doanh và/hoặc tài sản của GTJAVN; 
 • Bên giao dịch/dự kiến giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ theo (những) hợp đồng của Quý Khách hàng với GTJAVN;
 • Bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà GTJAVN được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và GTJAVN;
 • Bất kỳ cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền nào của GTJAVN theo các thỏa thuận giữa Quý Khách hàng với GTJAVN;
 • Bất kỳ cá nhân, tổ chức có ý định thanh toán bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán nào của Quý Khách hàng với GTJAVN;
 • Tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật;
 • Bất kỳ bên nào mà GTJAVN xét thấy là cần thiết vì mục đích xử lý dữ liệu cá nhân nêu tại Điều 3. 
 1. Cách thức thu thập dữ liệu cá nhân và phương pháp thu thập

 Cách thức thu thập:

 • Trực tiếp từ Quý Khách:
  • Thông qua quan hệ được thiết lập giữa GTJAVN và Quý Khách hàng khi Quý Khách hàng đăng ký, sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của GTJAVN.
  • Từ các Trang tin điện tử của GTJAVN: GTJAVN có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý Khách hàng truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của GTJAVN hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang tin điện tử. 
  • Từ Ứng dụng của GTJAVN cho thiết bị di động: GTJAVN có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý Khách hàng tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng của GTJAVN dành cho thiết bị di động. 
  • Từ các trao đổi, liên lạc giữa GTJAVN với Quý Khách hàng: GTJAVN có thể thu thập dữ liệu cá nhân trong quá trình trao đổi, liên lạc giữa GTJAVN và Quý Khách hàng (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát của GTJAVN mà Quý Khách hàng tham gia.
  • Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: GTJAVN có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối:
   • Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác.
   • Cookie, plug-in hoặc trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba.
   • Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.
   • Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.
   • Các phương tiện khác: GTJAVN có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý Khách hàng tương tác với GTJAVN thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.
 • Từ các bên thứ ba khác: 
  • Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, bên liên kết và các bên thứ ba có liên quan đến hoạt động kinh doanh của GTJAVN.
  • Từ các bên thứ ba có quan hệ với Quý Khách hàng như NLQ, người sử dụng lao động, bên bảo lãnh, bên cung cấp biện pháp bảo đảm.
  • Từ các nền tảng mạng xã hội (google, BHXH, MST, Facebook, Zalo…) mà Quý Khách hàng đã cập nhật.

Bất cứ khi nào thu thập dữ liệu từ các bên thứ ba khác, GTJAVN sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba có liên quan đã có sự đồng ý của Quý Khách hàng đối với: (i) việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bên thứ ba cho GTJAVN; và (ii) việc xử lý dữ liệu cho các mục đích của GTJAVN trong Quy định này. Nếu Quý Khách hàng không đồng ý, vui lòng không cung cấp dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng cho bên thứ ba.

 • Phương pháp thu thập:

GTJAVN có quyền nhưng không có nghĩa vụ thực hiện thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng bằng các phương pháp sau đây: ghi chép, nhập dữ liệu trên phương tiện điện tử, ghi âm các chỉ dẫn hoặc thông tin bằng lời nói, ghi hình, công chứng, vi bằng và các phương thức thu thập khác mà GTJAVN cho rằng phù hợp.

 1. Quyền và nghĩa vụ của Quý Khách
 • Quý Khách hàng có các quyền: được biết, đồng ý, truy cập, rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu, cung cấp dữ liệu, phản đối xử lý dữ liệu, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tự bảo vệ theo pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Quý Khách hàng có các nghĩa vụ: tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép GTJAVN xử lý dữ liệu cá nhân; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 1. Rủi ro khi bị lộ Dữ liệu cá nhân và Biện pháp bảo vệ

 Khách hàng hiểu rằng việc cung cấp và chấp thuận cho GTJAVN sử dụng Dữ liệu cá nhân sẽ luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống, đường truyền, sự kiện bất khả kháng, virus, tấn công mạng hoặc lỗi phần cứng, phần mềm, các hành động, thao tác của Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác ảnh hưởng đến việc cung cấp và xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng…. Các rủi có thể phát sinh như việc Dữ liệu cá nhân của Khách hàng có thể bị lộ hoặc bị đánh cắp bởi một bên khác dẫn đến việc các Dữ liệu cá nhân này có thể được sử dụng vào những mục đích không mong muốn hoặc nằm ngoài tầm kiểm soát của GTJAVN và Khách hàng gây ra những tổn thất cả về vật chất và tinh thần.

 • GTJAVN xem các Dữ liệu cá nhân của Khách hàng như là tài sản quan trọng nhất của GTJAVN và GTJAVN luôn cố gắng đảm bảo tính bảo mật, an toàn, tuân thủ pháp luật, hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra. Chúng tôi cam kết sẽ không trao đổi, cho thuê dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng hàng mà không có sự chấp thuận của Quý Khách hàng hàng hoặc thực hiện bán dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Trách nhiệm bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng là yêu cầu bắt buộc GTJAVN đặt ra cho toàn thể nhân viên. GTJAVN thực hiện trách nhiệm bảo vệ Dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành với các phương pháp bảo mật tốt nhất theo quy định pháp luật và thường xuyên xem xét, cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng (nếu có).
 1. Lưu trữ Dữ liệu cá nhân
  • Dữ liệu cá nhân của Khách hàng do GTJAVN lưu trữ sẽ được bảo mật. GTJAVN sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi được lưu trữ tại GTJAVN.
  • GTJAVN lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích theo các thỏa thuận, hợp đồng, văn bản Khách hàng đã ký với GTJAVN và theo Điều khoản và Điều kiện chung này, trừ khi thời gian lưu trữ Dữ liệu cá nhân lâu hơn nếu được yêu cầu hoặc cho phép bởi Khách hàng và các quy định pháp luật hiện hành.
 2. Thời gian xử lý dữ liệu

Việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ được bắt đầu kể từ thời điểm GTJAVN nhận được thông tin, dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng. GTJAVN sẽ duy trì việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng trong suốt thời gian Quý Khách hàng hàng xác lập các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản với GTJAVN. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng hàng trong một giai đoạn thời gian theo quy định của pháp luật.

 1. Thỏa thuận khác
 • Khi Quý Khách hàng muốn truy cập vào dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng mà GTJAVN đang xử lý, hoặc khi Quý Khách hàng cho rằng dữ liệu cá nhân do GTJAVN nắm giữ là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu nhầm hoặc không cập nhật, Quý Khách hàng có thể gửi văn bản yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, cập nhật thông qua chi nhánh/phòng giao dịch của GTJAVN hoặc thông qua (các) kênh khác mà GTJAVN có thể thiết lập và Quy định tới Quý Khách hàng tùy từng thời điểm.
 • Quý Khách hàng muốn GTJAVN cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình có thể thực hiện các hình thức yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân:
 • Quý Khách hàng trực tiếp hoặc ủy quyền hợp pháp cho người khác đến trụ sở GTJAVN và điền các nội dung vào Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân theo Mẫu kèm theo Quy định này.
 • Gửi Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân theo Mẫu kèm theo Quy định này này qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính, fax đến GTJAVN.

GTJAVN được quyền xem xét và quyết định việc vcung cấp dữ liệu cá nhân theo quy định của GTJAVN và các quy định pháp luật có liên quan tùy từng trường hợp cụ thể.

 • GTJAVN, bằng nỗ lực hợp lý, sẽ tuân thủ yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh, hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ Quý Khách. 
 • Xin lưu ý rằng GTJAVN có thể, bằng quyết định của mình, cho phép chỉnh sửa theo yêu cầu và/hoặc có thể yêu cầu thêm tài liệu chứng minh về dữ liệu mới để tránh gian lận và không chính xác.
 • GTJAVN cam kết xử lý dữ liệu của Quý Khách hàng dựa trên sự đồng ý của Quý Khách hàng theo Quy định này, trừ trường hợp luật có quy định khác. 
 • Trong trường hợp Quý Khách hàng nhận thấy có vi phạm về xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách, Quý Khách hàng có quyền gửi văn bản yêu cầu GTJAVN hỗ trợ xử lý, trong khả năng cho phép của GTJAVN, nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý Khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 
 • Nhằm đáp ứng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của Quý Khách, quyền hạn và trách nhiệm của GTJAVN, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Điều này được GTJAVN thực hiện khi có đủ cơ sở xác thực Quý Khách hàng /người được Quý Khách hàng ủy quyền, tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ liên quan và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu và các quy định khác có liên quan.
 • Quý Khách hàng có thể gửi văn bản rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ hoặc tất cả các nội dung được nêu trong Quy định này thông qua chi nhánh/đơn vị của GTJAVN hoặc thông qua (các) kênh khác mà GTJAVN có thể thiết lập và quy định tới Quý Khách hàng tùy từng thời điểm. Nếu Quý Khách hàng rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu theo Quy định này, GTJAVN có quyền không tiếp tục cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của GTJAVN đến Quý Khách hàng. Việc rút lại sự đồng ý này sẽ được xem là sự chấm dứt từ phía Quý Khách hàng cho bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào mà Quý Khách hàng có với GTJAVN, và vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết theo hợp đồng của Quý Khách hàng, đồng thời chúng tôi bảo lưu rõ ràng các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của chúng tôi trong những trường hợp đó. GTJAVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng cho bất kỳ tổn thất nào (nếu xảy ra), và các quyền hợp pháp của GTJAVN sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó. Khách hàng cần lưu ý, do đặc thù hoạt động của GTJAVN, pháp luật có quy định GTJAVN phải lưu trữ thông tin Khách hàng trong một số trường hợp nhất định, khi đó GTJAVN không thể đáp ứng yêu cầu xóa dữ liệu của Khách hàng nếu việc xóa dữ liệu dẫn đến vi phạm pháp luật.
 • Vì mục đích bảo mật, Khách hàng có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc sử dụng phương pháp khác để chứng minh và xác thực danh tính của Khách hàng. GTJAVN có thể yêu cầu Khách hàng xác minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của Khách hàng.
 • Khách hàng có trách nhiệm tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình. Đồng thời, tôn trọng và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của người khác.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ liệu cá nhân cho GTJAVN khi giao kết hợp đồng hoặc sử dụng dịch vụ do GTJAVN cung cấp.
 • Thực hiện và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân.
 • Không ảnh hưởng đến những điều trên, Quý Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng bất kỳ sự rút lại sự đồng ý nào của Quý Khách hàng đối với việc xử lý dữ liệu theo Quy định này sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng trước đây theo sự đồng ý mà Quý Khách hàng đã có với GTJAVN.
 • Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh Dữ liệu cá nhân, Khách hàng có trách nhiệm liên hệ và thông báo ngay cho GTJAVN để GTJAVN thực hiện cập nhật kịp thời những thay đổi, điều chỉnh đó. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đối với việc chậm trễ thông báo này; đồng thời, việc chậm trễ thông báo này từ phía Khách hàng sẽ miễn trừ cho GTJAVN khỏi mọi thiệt hại, rủi ro phát sinh cho Khách hàng và các bên liên quan (nếu có).
 • Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ, sản phẩm hoặc truy cập bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị của GTJAVN hoặc được kết nối đến GTJAVN, Khách hàng được coi là đã chấp nhận toàn bộ Điều khoản và Điều kiện chung về Quy định này. Trong trường hợp Khách hàng không chấp nhận Điều khoản và điều kiện chung về Quy định này, Khách hàng có quyền chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ, sản phẩm hoặc việc truy cập vào các trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị của GTJAVN hoặc được kết nối đến GTJAVN.
 • Mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế của Quy định này do Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) quyết định.

  Phụ lục yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhânMẫu số 01 (Dành cho cá nhân)   Mẫu số 02  (Dành cho tổ chức, doanh nghiệp)                                                             

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC

  

                                                                                                                                                                       HOÀNG ANH

 

Liên hệ với chúng tôi

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1254.55   17.09   (1.38%)
  • HNX: 235.16   -0.21   (-0.09%)