Công bố thông tin

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023

18/01/2023

Chia sẻ:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

Trụ sở chính: P9-10, Tầng 1, Charmvit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại:   (84-24) 3573 0073               Fax: (84-24) 3573 0088

Sàn Giao dịch: HNX

Công ty xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng:

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

– Mã chứng khoán: IVS

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2023

– Nội dung: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/02/2023 đến ngày 27/02/2023.

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán