Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ

27/02/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

  1. Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ (GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED).
  2. Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ (GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED).

Trân trọng!

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1126.43   10.46   (0.94%)
    • HNX: 233.63   2.29   (0.99%)