Công bố thông tin

Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

15/06/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) công bố Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

  1. CV CBTT Sơ yếu lý lịch của ứng viên Lê Tất Thành được đề cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2025;
  2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Lê Tất Thành được đề cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2025.

Trân trọng.

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1193.05   -19.69   (-1.62%)
    • HNX: 243.15   -8.72   (-3.46%)