Công bố thông tin

GTJA (Vietnam): Quyết định số 72/QĐ-UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của công ty chứng khoán

03/02/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) công bố Quyết định số 72/QĐ-UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của công ty chứng khoán.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

  1. CV CBTT Quyết định số 72/QĐ-UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của công ty chứng khoán;
  2. Quyết định số 72/QĐ-UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của công ty chứng khoán.

Trân trọng!

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán