Công bố thông tin

GTJA: Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

30/06/2023

Chia sẻ:

Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

  1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
  2. Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng.

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1274.77   -5.14   (-0.4%)
    • HNX: 243.16   -0.8   (-0.33%)