Công bố thông tin

GTJA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

11/05/2022

Chia sẻ:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

Trụ sở chính: P9-10, Tầng 1, Charmvit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại:   (84-24) 3573 0073               Fax: (84-24) 3573 0088

Sàn Giao dịch: HNX

Công ty xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng:

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

– Mã chứng khoán: IVS

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022

– Nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Ngày 28/06/2022

– Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời.

                                                                                                     

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1202.82   17.34   (1.46%)
    • HNX: 280.42   4.5   (1.63%)