Công bố thông tin

GTJA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

16/08/2022

Chia sẻ:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

Trụ sở chính: P9-10, Tầng 1, Charmvit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại:   (84-24) 3573 0073               Fax: (84-24) 3573 0088

Sàn Giao dịch: HNX

Công ty xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng:

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

– Mã chứng khoán: IVS

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022

– Nội dung: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Ngày 30/09/2022.

– Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời.

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1203.94   -1.67   (-0.14%)
    • HNX: 226.41   -1.46   (-0.64%)