Công bố thông tin

GTJA: Công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

30/09/2022

Chia sẻ:

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1080.01   43.73   (4.22%)
    • HNX: 215.96   4.95   (2.35%)