Công bố thông tin

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động phân phối CCQ đại chúng

09/08/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) công bố Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động phân phối CCQ đại chúng.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

  1. CV CBTT Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng.
  2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng.

Trân trọng.

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1274.77   -5.14   (-0.4%)
    • HNX: 243.16   -0.8   (-0.33%)