Công bố thông tin

Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Li Guang Jie

14/01/2022

Chia sẻ:

Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Li Guang Jie

  1. CBTT đơn từ chức ông Li Guang Jie
  2. Đơn từ chức ông Li Guang Jie

 

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1285.45   16.88   (1.33%)
    • HNX: 311.17   -2.12   (-0.68%)