Công bố thông tin

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

02/03/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: CBTT ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Trân trọng!

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1126.43   10.46   (0.94%)
    • HNX: 233.63   2.29   (0.99%)