Công bố thông tin

Công bố thông tin Giao dịch trên 10% vốn điều lệ

09/03/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) công bố thông tin Giao dịch trên 10% vốn điều lệ.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: CV CBTT Giao dịch trên 10% vốn điều lệ.

Trân trọng!

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1281.73   14.05   (1.11%)
    • HNX: 245.58   2.75   (1.13%)