Công bố thông tin

CBTT: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

09/09/2022

Chia sẻ:

Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần:

  1. CV CBTT Giấy chứng nhận ĐKDN sửa đổi lần 2;
  2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 2, ngày 06 tháng 9 năm 2022.
Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1080.01   43.73   (4.22%)
    • HNX: 215.96   4.95   (2.35%)