Công bố thông tin

CBTT Quyết định 26/QĐ-UBCK về việc sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh

16/01/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) công bố thông tin Quyết định 26/QĐ-UBCK về việc sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

  1. CV CBTT Quyết định 26/QĐ-UBCK về việc sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh;
  2. Quyết định 26/QĐ-UBCK về việc sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh.

Trân trọng!

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán