Công bố thông tin

CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển địa điểm chi nhánh Hồ Chí Minh

16/08/2022

Chia sẻ:

Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển địa điểm chi nhánh Hồ Chí Minh:

  1. Công văn CBTT và Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển địa điểm chi nhánh Hồ Chí Minh.
Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1080.01   43.73   (4.22%)
    • HNX: 215.96   4.95   (2.35%)