Công bố thông tin

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

05/07/2022

Chia sẻ:

Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) công bố quyết định Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam). Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm:

  1. Thông báo thay đổi nhân sự – Chủ tịch HĐQT Wang Jun Hong.
  2. Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Wang Jun Hong.
Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1080.01   43.73   (4.22%)
    • HNX: 215.96   4.95   (2.35%)